Serenity Prayer By Chrisboehler Devia on Serenity Prayer By Eriklisnow Devia